OTD2017 er stedet Operatørene

møter Leverandørindustrien

SCROLL NEDOVER FOR MER INFORMASJON

Velkommen til Operators Corner

Der OTD's utstillere fra leverandørindustrien kan møte operatørenes nøkkelfolk innen innkjøp og teknologi til en-til-en møter under messen.

Oljeindustriens sentrale møteplass

OTD2017 lanserer Operators Corner

Møtebonanza

Over 2,000 møter vil gjennomføres under OTD2017 i Stavanger. 

OTD-utstillerne kan forhåndsbooke møte direkte med representanter fra operatørene.

For utstillere

Det vil snarlig bli gjort tilgjengelig et møte-bookingssystem for Operators Corner.

Book møte her

Ønsker du mer informasjon eller å delta på OTD så kontakt oss i dag!

Kontakt oss

«Det er viktig med gode arenaer hvor bransjen kan møtes for å diskutere felles utfordringer og muligheter i vår industri. OTD representerer en slik møteplass og vi ser fram til å delta i oktober.»

© 2017 Offshore Technology Days . All Rights Reserved

OPERATORS 

CORNER

Les mer om Operators Corner

Gjennom hele verdikjeden i norsk oljevirksomhet kommer oppfordringen om bedre kommunikasjon for å møte nedgangen, og unngå ny kostnadsspiral når tidene snur. Kreative operatører ønsker tettere kontakt med nisjeleverandørene og deres spesialkompetanse og teknologi. 

På den 19. Offshore Technology Days (OTD) i Stavanger i oktober tar sentrale bransjeaktører aktivt grep for å imøtekomme oppfordringen. Sammen med Statoil og andre ledende operatører etableres Operators Corner der våre utstillere kan møte operatørenes nøkkelfolk innen innkjøp og teknologi til en-til-en møter under messen. 

Målsetningen er at vår hardt prøvete industri samles på årets OTD til felles utveksling av tanker, planer og ideer under messens slagord "We are The Norwegian Continental Shelf".

Det er ventet at OTD vil samle over 300 utstillere og bortimot 20.000 besøkende. Men viktigst er altså møteplassen. På OTD kan du som utstiller møte sentrale nøkkelpersoner fra både operatørselskaper, hovedleverandører og viktige oljeserviceselskaper. Så velkommen til Stavanger i oktober.BOOK STAND DIREKTE

18.-19. oktober 2017, Stavanger Forum

KONTAKT VÅRT TEAM

André Hellesøy
 Key Account Manager

ah@offshoremediagroup.no
+47 477 75 777

Odd Eide Knudsen
 Sales Director

oek@offshoremediagroup.no
+47 932 85 073

Anne Kristine Johansson
 Sales Manager

akj@offshoremediagroup.no
+47 993 62 321

Bli med på OTD2017 STAVANGER

KONTAKT MEG

Noen av Operatørene du kan møte: